Dialog for individualister

Dialog for individualister

Ikke alle medarbeidere lar seg uten videre inkludere i en god dialog, selv om rammebetingelsene er gode og deres nærmeste gjør sitt beste for å inkludere dem. Ofte er de som velger å stå utenfor dialogen både kunnskapsrike og dekikerte, nettopp slike vi så gjerne skulle trukket tettere inn i fellesskapet.

I lang tid har en oppfordret og oppøvet barn og unge til å stå frem, både på godt og vondt. Flere eksponerer nå særtrekk som tidligere ble skjult bak et slør av konformitet. Dette har gitt ledere og medarbeidere nye utfordringer, utfordringer som forskere har kartlagt og kategorisert.

Dette overordnete spørsmål som reises i dette kurset er hvordan vi kan forstå og håndtere de blant oss som vegrer seg for å delta i dialogen.De som forventer at dialogen skjer på deres premisser, om ikke trekker de seg unna.

Hva kjennetegner dem? Hvordan kan vi nærme oss dem? Hvordan kan deres sysler tilrettelegges slik at de trives i fellesskapet; enten det er i familien, på fotballaget eller på arbeidsplassen? Hvordan kan de ledes? Hvordan kan vi gradvis trekke dem inn i fellesskapets dialog?

For å besvare spørsmålene trekker vi veksler på organisasjonsteori og motivasjonsteori.

Dette er et dagskurs. Det passer best for de som allerede har gjennomført et skreddersydd dialogkurs, eller hovedkurs trinn 1 og 2.

Pris for kurset er kr 1500,- pr deltager, som inkluderer alt materiell og enkel bevertning.