Ledelse, dialog og kultur. En dannelsesreise til den greske antikken

Ledelse, dialog og kultur. En dannelsesreise til den greske antikken.

 Kurset i «Ledelse, dialog og kultur» strekker seg over 8 heldagssamlinger fordelt over ett år.

Målsettingen med kurset er å stimulere ledere til å søke innsikt som kan gi dem kunnskap, forutsetninger og mot til å se sin lederrolle og sin dialog med andre på en ny og konstruktiv måte.

Kurset er på mange måter en utdyping av de to hovedkursene i «Samspillsmetoden Dialog». I kurset belyser vi hvordan en god dialog er en betingelse for større selvinnsikt, som igjen er en betingelse for å kunne lede seg selv og andre på en god måte. Når dialogen gjennomføres på en god måte, er den den viktigste kilden til selvinnsikt og den høyeste form for autoritet.

Vi søker tilbake til den greske antikken og studerer den rolle dialogen og de demokratiske institusjonene spilte for å løse politiske utfordringer i Athen på 500- og 400-tallet f. Kr. Her finner vi mange eksempler på hvordan dialog som metode kan stimulere til kreativ og konstruktiv nytenkning. Sentralt i eksemplene står Sokrates dialoger, som vi vil studere et utvalg av.

Videre viser vi hvordan kunnskap om klassisk hellensk filosofi og samfunnsliv kan gi større innsikt i tidløse tema som organisering, styring, makt, ledelse, etikk og retorikk.

Kurset avsluttes med en 4 dagers studietur til Athen.

Kurset ledes av professor i filosofi Lars Steinar Hauge, og er en variant av kursrekken i «Filosofi og Ledelse» som siden oppstarten i 2001 har kurset over 600 ledere fra ulike virksomheter på Vestlandet. Responsen fra deltakerne er meget god.