Samspillmetoden dialog

Visjon.

Vår visjon er ; "Et bedre liv for alle"

Historikk.

 • Noras 1988 – «Velferdsamfunnets barn»
 • «Kan psykologisk omsorg for barn læres» 91-92. Karsten Hundeide, Henning Rye, Per Otto Hillestad og Sigrid Hviding
 • Samspillmetoden Dialog 1993
 • Sigrid Hviding Kommunikasjon tilbyr i dag undervisning i Samspillmetoden Dialog
 • «Fra kurstilbud i foreldreveiledning til modell for utvikling og endring i hele organisasjonen»

    Samspillmetoden Dialog gir utvikling av relasjonell kompetanse i alle ledd

   Hensikt.

 • Organisasjoner kan benytte opplæring i  Samspillmetoden Dialog for å kvalitetsikre løsning av den faglige hovedoppgaven.

  Samspillmetoden Dialog har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene ved samspillet med andre som er særlig viktige for å fremme vekst og utvikling og få til eventuell nødvendig endring. 

  Sensitivisering  Forstå egne og andres følelser og   følelsesreaksjoner

  Bevisstgjøring  Kontroll over egne følelser og   følelsesreaksjoner i relasjonen.   Klare å møte den andre slik at det   fremmer vekst, utvikling og endring

  Mentalisering  Hvordan andre virker på meg,   hvordan jeg virker på andre og hva  jeg gjør med det