Nytt trinn 1 i uke 44

Ta kontakt

Samspillsmetoden dialog

Les mer

Vi kan dialog!

Gjennom kurs og individuell opplæring i "Samspillsmetoden Dialog" har vi i 25 år bedret dialogen mellom mennesker innenfor mange ulike virksomheter og slik gjort dem i stand til å gjøre en bedre jobb. Les mer om vår metode og våre kurs, og ta kontakt!

Hilsen Sigrid og Britt

Nettkurs: foreldrekurs i 4 deler

Få tilgang til foreldrepakken