2-dagerskurs i dialog

2-dagerskurs i dialog

Dette er et kurs alle bør ta! 

Selv om mange arbeidstakere i dag kan fremvise en lang og imponerende utdanning, så står det ofte dårligere til med dannelsen; kunsten å omgås andre. 

En god dialog er den fremste formen for dannelse. Den er ikke en luksus vi kan greie oss foruten, men er selve betingelsen for at et hvert fellesskap skal fungere. For bare gjennom dialogen med andre kan vi vinne den selvinnsikten som er nødvendig for å finne vår plass i fellesskapet og bidra til dets vekst og utvikling; enten det er som leder eller likestilt kollega. 

Gjennom kunnskap fra psykologi og filosofi belyser vi hvilken rolle en fornuftig dialog spiller i utviklingen av et fellesskap, hvilke betingelser som må være tilstede for å sikre en god dialog, hvordan denne dialogen bør foregå, hvilke feiltrinn som er vanlige og hvordan du kan unngå dem. 

Undervisningen veksler mellom foredrag, rollespill og gruppearbeid. Det forutsettes høy egenaktivitet. 

Kurset går over to dager, med ca en ukes mellomrom. Mellom kursdagene skal deltakerne øve på å styrke dialogen i en selvvalgt relasjon. Maksimum 12 deltakere pr kurs. 

Kurset er godt egnet for arbeidsfellesskap. Vi vil da tilpasse innhold og opplegg til virksomhetens egne behov og ønsker.

 Forelesere vil være; Magister Lars Steinar Hauge , gjesteprofessor ved Universitetet i Athen og Sigrid Hviding daglig leder i Tid for dialog AS og kursholder i Samspillsmetoden dialog.

Pris pr deltaker er kr. 1800,- som inkluderer enkel lunsj.

Pensjonistpris pr deltager er kr 900,-