7 prinsipper for godt samspill

7 prinsipper for godt samspill

  1. Vis at du bryr deg om den andre
  2. Juster deg
  3. Snakk (positivt) om det den andre gjør eller er opptatt av
  4. Gi ros og anerkjennelse
  5. Felles fokus
  6. Gi mening
  7. Positive grenser