Forenklinger

viktige begrep og forenklinger.

  • Den eneste du kan forandre er deg seg
  • Bygge relasjoner i fredstid – sette i banken
  • Som man roper i skogen får man svar
  • Velg dine ergrelser med omhu – bruk tiden godt
  • Ikke gjør mer av det samme, når mer av det samme ikke virker
  • Stå i forståelsen og vente med men-et
  • Elsk meg mest når jeg fortjener det minst