Historikk

Det nystartede firmaet Tid for Dialog er en videreføring av virksomheten «Sigrid Hviding Kommuninasjon» som ble etablert i 1993.

Sigrid Hviding hadde da et års tid vært del av styringsgruppen i et forskningsprosjekt, der formålet var å studere samspillet mellom foreldre og barn for å avdekke om psykologisk omsorg for barn kan læres.

 Basert på de oppløftende resultatene fra prosjektet etablerte Sigrid Hviding sitt eget foretak, og har siden skolert ledere og ansatte, i hovedsak i offentlig sektor, i hennes egenutviklede metode betegnet «Samspillsmetoden Dialog».

I 2004 sluttet Britt Brakstad seg til virksomheten, med særlig ansvar for å bidra til at ledere og ansatte vedlikeholder den kunnskapen de har tilegnet seg gjennom «Samspillsmetoden Dialog».

I 1995 innledet Sigrid Hviding et samarbeid med professor i psykologi Erik Larsen ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Gjennom dette samarbeidet ble «Samspillsmetoden Dialog» utviklet til et tjenlig verktøy for organisasjonsutvikling.

I dag inkluderer porteføljen av kurs også individuell lederoppfølging og skreddersydde kurs av ulik varighet.

De siste årene har firmaet fått private virksomheter på sin kundeliste.

Høsten 2017 starter firmaet et samarbeid med filosofiprofessor Lars Steinar Hauge om kurset «Ledelse, dialog og kultur».