Hovedkurs trinn 1: Bli en god samtalepartner

En forutsetning for et godt liv er at du kommer overens med dine medmennesker, både privat og offentlig. Å kunne samtale er slik sett en nødvendig livsbetingelse, på linje med mat og vann, lys og luft.

For å bli en god samtalepartner må du forstå din rolle i dialogen ved å bli bevisst dine ord og din opptreden, hvordan du virker på andre og hvordan andre virker på deg. Målsettingen med kurset er å skape denne bevisstheten. For først når du er bevisst dette kan du bidra til en god dialog, og gjennom den legge grunnlaget for å utvikle dine medmennesker og de felleskap som du er en del av. I mange tilfelle forutsetter denne bevisstgjøringen at du endrer dine holdninger.


I kurset brukes psykologiske teorier og forskningsresultater til å gi en dypere forståelse av betingelsene for en god dialog. Betingelsene er spisset i 7 praktisk anvendelige prinsipp for en god dialog. Kurset er praktisk rettet; det øves mye på å bruke de 7 prinsippene i rollespill, samtaler og refleksjoner rundt eksempler fra egen hverdag. . Ved starten av kurset tildeles hver deltaker en veileder som følger deltakeren gjennom trinn 1 og et eventuelt videregående kurs.

Vi starter to hovedkurs trinn 1 hver høst og vår. Kursene strekker seg over 5 hele dager. Undervisningen skjer i grupper på inntil 14 kursdeltakere.