Hovedkurs trinn 2: Bevisstgjøring gjennom praksis

Det sies at man lærer så lenge man har elever.  Innlæringen av de 7 prinsippene for en god dialog er nettopp et eksempel på dette. For erfaring viser at den holdningsendringen som står sentralt i grunnkurset sjelden læres ved foredrag eller instruksjon, men må oftest modnes frem ettersom deltakerne reflekterer over egen praksis.

 Nettopp denne refleksjonsprosessen er kjernen i dette videregående kurset. I kurset fungerer deltakerne selv som kursledere ved å anvende de 7 prinsippene samt øvrige elementer fra arbeidsformen overfor en selvvalgt gruppe på 4-6 kollegaer eller andre.

Gjennom gruppemøter og individuelle samtaler skal de gjøre gruppemedlemmene bevisst på hvordan gruppemedlemmene selv samtaler med andre.Underveis i kurset har kursdeltakerne regelmessige møter med veilederen fra grunnkurset og med andre kursdeltakere.

Vi starter to hovedkurs trinn 2 hver høst og vår. Kurset strekker seg over tre måneder med ukentlig 3 timer personlig veiledning i gruppe på 5 – 6 deltagere. Parallelt med dette gjennomføres 6 møter i grunnversjonen med egne gruppedeltagere