Individuell lederoppfølging / Vedlikeholdsprogram

Lederoppfølging.

I kurset Lederoppfølging er det fokus på relasjonsprosesser som skal kvalitetssikre det faglige arbeidet i organisasjonen.

Kurset passer for ledere med personalansvar.

For personer med hovedkurs trinn 1 og 2 kan dette være et kurs som videreutvikler dialaogkompetansen.

Kurset veksler mellom gruppesamlinger og individuell oppfølging. Kurset kan organiseres med ledere fra samme organisasjon, men og på tvers av organisasjoner.

Individuell oppfølging kan foregå på Skype.

Individuell lederoppfølging.

Kurset passer for ledere med personalansvar.

For personer med hovedkurs trinn 1 og 2 kan dette være et kurs som videreutvikler dialaogkompetansen.

Individuell oppfølging kan foregå lokalt, i våre kurslokaler på Lillehatten eller på Skype.

Vedlikeholdsprogram.

Kurset er for personer som allerede har startet en dialogprosess. For personer med kompetanse fra hovedkurs 1 og 2 settes det sammen grupper på 4-6 personer som samles 4 ganger i året a 3 timer i våre lokaler på Lillehatten.

For ansatte med grunnversjon kan det innenfor en organisasjon settes sammen grupper med 5-7 personer som samles i 1-2 timer tilpasset organisasjonens møteplan. Disse kursene holdes lokalt i organisasjonene 4 ganger i året.