Lagbygging i Toscana

Lagbygging i Toscana.

God intern dialog er en betingelse for at en gruppe skal utvikle et felles språk, en sterk identitet og et solid samhold. For å etablere og utvikle dette gjelder  å trene under kyndig veiledning, i stimulerende omgivelser.

Hvert år siden 2005 har vi arrangert dialogsamlinger i Cortona i Toscana. Tre intensive kursdager i Toscana gir rikelig tid til å oppøve den interne dialogen og gir dertil et lokalt innblikk i en region som i løpet av de siste tiårene målrettet har etablert et i videste forstand tydelig felles språk, en meget sterk identitet og et stadig sterkere, og lønnsomt, samhold.

Dette kurset blir i stor grad skreddersydd til den enkelte virksomhet. Det starter med to heldagssamlinger i Bergen, som introdukserer deltagerne for Samspillmetoden Dialog. Deretter videreføres kurset over tre dager i Toscana. Samlet gir disse 5 dagene dialogkompetanse som tilsvarer vårt hovedkurs trinn 1.

For en nærmere beskrivelse av vårt toscanske kurssted og våre medspillere i regionen viser vi til artikkelen "Vår italienske reise"som du finner ved å klikke på bildet av kursstedet "Casa Casti" på vår hovedsiden.

Kursprogram