Lederdialog i Toscana

Lederdialog i Toscana.

En god leder må kunne både lytte og snakke med andre. Samspillmetoden Dialog gir trening i nettopp dette. For å bringe lederne ut av en hektisk hverdag, slik at de lettere kan konsentrere seg om å telegne seg Samspillmetoden Dialog, tilbyr vi et skreddersydd dialogkurs over 3 dager på vårt kurssted i Cortona i Toscana.

Hvert år siden 2005 har vi invitert grupper til vårt faste kurssted i Cortona i Toscana for å øve på Samspillmetoden Dialog og la seg inspirere av det regionen har å by på av kunst og kultur.

Tre intensive kursdager i Toscana gir god tid til å bli fortrolig med Samspillmetoden Dialog og få et lokalt innblikk i en region som i løpet av de siste tiårene målrettet har etablert et i videre forstand tydelig felles språk, en meget sterk identitet og et stadig sterkere, og lønnsomt, samhold.

Dette kurset starter med to heldagssamlinger i Bergen eller lokalt, som introduserer deltagerne for Samspillmetoden Dialog. Deretter videreføres kurset over tre dager i Toscana. Samlet gir disse 5 dagene dialogkompetanse som har mange av elementene fra  vårt hovedkurs trinn 1.

Kompetansen dette kurset gir kan videreutvikles gjennomkurset  Lederoppfølging.

For en nærmere beskrivelse av vårt kurssted og våre medspillere i regionen viser vi til artikkelen "Vår italienske reise" som du finner ved å klikke på vildet av kursstedet "Casa Casti" på vår hovedside.