Samspillmetoden dialog

Hva er «Samspillsmetoden dialog»?

«Samspillsmetoden Dialog» er en praktisk rettet metode for å bedre din dialog med andre for dermed å styrke både ditt forhold til disse og din selvinnsikt. Metoden består av 7 prinsipp som er anvendbare i all dialog.           

 Forskningsbasert

«Samspillsmetoden Dialog» bygger på studier som viser at det nyfødte barnet har en medfødt evne til samspill, og at barnets mentale og sosiale utvikling i stor grad avhenger av kvaliteten på dette samspillet. Utviklingspotensialet stopper imidlertid ikke i barndommen; alle har et livslangt potensial for å bedre sin dialog med andre.   

 Dette er vårt utgangspunkt: Alle kan lære, om de virkelig vil! Det er aldri for sent!

Som følge av dette legger «Samspillsmetoden Dialog» vekt på 4 viktige betingelser for å bedre din dialog med andre:    

 Du må helhjertet prøve å bedre dialogen og vite at din innsats er viktig for å lykkes.

  1. Du må ha en positiv oppfatning av din dialogpartner.
  2. Du må respektere din dialogpartners følelser.
  3. Du må kunne kontrollere deg selv og dine egne følelser.

 Praktisk rettet

Gjennom våre kurs blir du bevisst de sidene ved dialogen som er særlig viktig for å fremme utvikling både hos deg selv og andre. Vi lærer deg å:

 -          Initiere til en god dialog

-          Ta hovedansvaret for det relasjonelle klimaet i dialogen

-          Bli bevisst på hvordan du virker på andre og andre virker på deg

-          Avvise uakseptabel atferd

-          Romme følelsene til den du prater med, uten å la disse få tilhold i deg

 Organisasjonsutvikling

«Samspillsmetoden Dialog» egner seg godt til å bedre dialogen på en arbeidsplass.

 Ved å ta i bruk metoden fremmes en felles forståelse og et felles språk mellom ansatte og avdelinger som letter samarbeid. Dermed kan de ansatte bruke mer tid på å løse deres faglige hovedoppgaver. 

 Både vår metode og våre kurs er praktisk rettet. Vi aktiviserer kursdeltakerne gjennom diskusjoner, presentasjoner og rollespill.

 Våre kurs

Vi lærer deg «Samspillsmetoden Dialog» gjennom to hovedkurs som til sammen utgjør 60 kurstimer. Vi tilbyr også et kortere kurs (grunnversjonen) over 12 timer.

 Hvert år i mai, har vi i over 10 år arrangert hele eller deler av hovedkursene våre i et landlig herskapshus utenfor byen Cortona i Toscana. Nærmere informasjon om dette opplegget finner du på vår hjemmeside. Der finner du også et reisebrev fra denne «Vår italienske reise».

 I tillegg har vi etter hvert utvidet vårt kurstilbud ved å inkludere kurs tilpasset den enkelte organisasjon eller arbeidsplass («Skreddersydde kurs»), kurs for individualister som har ekstra utfordringer med å finne sin plass i dialogen og tilbud om individuell oppfølging av ledere som vil styrke sin dialog og selvinnsikt. Vi har også et eget vedlikeholdsprogram for ledere eller virksomheter som har vært igjennom våre hovedkurs.

 Siste tilskudd er kurset «Ledelse, dialog og kultur», som vi arrangerer i samarbeid med filosofiprofessor Lars Steinar Hauge. Dette kurset setter «Samspillsmetoden Dialog» inn i en videre sammenheng der vi tar utgangspunkt i studiet av demokratiske institusjoner i det antikke Hellas. Studiet trekker veksler på kunnskap fra filosofi, psykologi og statsvitenskap. Studiet består av 4 selvstendige kurs, hvert på 8 heldagssamlinger strukket over ett år. Det første av disse kursene tilbyr vi kommende høst og vår, med en avsluttende studietur til Athen i mai 2018.

 På vår hjemmeside finner du lenker til alle våre kurs.  

 Kurs i emning

Fra vinteren 2018 vil vi tilby nettbasert foreldreveiledning i «Samspillsmetoden Dialog». Opplegget for dette er under utarbeidelse.