Skreddersydde kurs

De 7 prinsippene for god dialog gjelder uavhengig av hvilken sammenheng menneskene inngår i; de er universelle.

Å øve på denne formen for dialog er derfor nyttig for alle som i sitt daglige virke er i tett kontakt med andre mennesker. Vi har i 25 år skreddersydd kurs for skoler, barnehager, barnevern og helsestasjoner – der oppmerksomheten har vært rettet mot dialogen mellom barn og voksne. Likeså har vi skreddersydd kurs for ledergrupper og personalgrupper i ulike virksomheter, og for servicemedarbeidere av mange slag.

Våre skreddersydde kurs kan tilpasses i innhold og varighet.